Робърт Бърнс

Ако някой срещне някой в цъфналата ръж и целуне този някой някого веднъж, то нима ще знае всякой де, кога веднъж някого целувал някой в цъфналата ръж? Робърт Бърнс

„Никой не притежава залеза, който наблюдава…“

“ Никой не може да притежава залеза, който наблюдава, никой не може да притежава дъждовния следобед, когато дъжда бие в прозорците. Или мига , в който си се чувствал прекрасно, защото ти е било достатъчно да помълчиш с някого…или вълшебния миг, в който вълните се разбиват в скалата. Никой не може да притежава най-красивите неща…